Maatschappelijke organisaties

Dit zijn lokaal georiënteerde organisaties zonder winst-oogmerk, die veelal het algemeen nut dienen.

Voorbeelden zijn stichtingen, burgerinitiatieven, verenigingen (zoals, sport, muziek, zang), gemeente, serviceclubs, woningcorporaties, vrijwilligersorganisaties, scholen en overige maatschappelijke organisaties. Je vraag en aanbod moet je concreet formuleren, zodat duidelijk wordt waarnaar je op zoek bent of wat je vraagt..

Presentatie tijdens de beursvloer
Het is belangrijk dat de deelnemers je kunnen vinden tijdens de beursvloer om contact te leggen. Iedere aanbieder krijgt een ‘eigen’ plek toegewezen op de beursvloer waar hij/zij zich kan presenteren. De indeling wordt door de beursvloer organisatie gemaakt op basis van de aanmelding en afhankelijk daarvan ingedeeld worden in een van de vier beurshoeken. Neem presentatiemiddelen mee (bijvoorbeeld een rolbanner, demowand) om je aanbod of organisatie goed te presenteren en zodat je ‘zichtbaar’ bent.

Tijdens de Beursvloer ligt het initiatief in principe bij de vragers. Zij benaderen de aanbieders met concrete vragen en een mogelijke tegenprestatie. De Matchmakers assisteren tijdens de onderhandelingen.

Het is van belang (voor een optimaal rendement) je organisatie goed te vertegenwoordigen tijdens de Beursvloer Hilversum. Benader de aanbieders actief en enthousiast; laat de ander weten op welke wijze of waarmee jij ze kunt helpen.

Bijvoorbeeld door een teambuildingdag, workshop of uitje te organiseren, toegang te bieden tot kennis over een specifieke doelgroep, een optreden te verzorgen of hun locatie aan te bieden als bijzondere vergaderplek.© 2019 Maatschappelijke Beursvloer Hilversum. All Rights Reserved.Powered by WordPress. Designed by Woo Themes