Beursvloer Tips

Tips voor ondernemers
– Doe inspiratie op en leg contacten op de beursvloer.
– Kijk eerst intern naar doelstellingen en dan pas naar de externe aspecten.
– Trek bij voorkeur op met organisaties waarmee uw bedrijf de relatie wil versterken (goede klant, prospect, netwerkpartner).
– Focus op een of twee thema’s waarmee een logische relatie met uw bedrijf kan worden gelegd.
– Zorg dat de activiteiten zowel toegevoegde waarde hebben voor uw bedrijf (toegang tot netwerken, reputatie, naamsbekendheid) als voor uw medewerkers (voldoening, ontwikkeling, inspiratie, maatschappelijke bagage).
– Draag als directie met enthousiasme de activiteit intern en extern uit door gericht te communiceren.
– Neem bij vragen en voor advies contact op met de organisatie van de Beursvloer Hilversum.

Tips voor maatschappelijke organisaties
Enkele tips afkomstig uit de workshop Zaken voor Zaken, dé voorbereiding voor maatschappelijke organisaties op deelname aan de beursvloer. Bedenk hierbij dat maatschappelijke organisaties en bedrijven gelijkwaardige zakenpartners zijn!

Maak het ‘sexy’!
U hoeft geen hippe, flitsende organisatie te zijn om indruk te maken op bedrijven. Het gaat erom dat u uw boodschap aantrekkelijk verpakt. Een kerstdiner voor dementerende ouderen maakt indruk als u duidelijk maakt hoeveel het voor de bewoners, hun partners en het personeel betekent. De sfeer van kerstliederen, samen genieten, kaarslicht… Het is de kunst om een verhaal te vertellen!

De eerste indruk telt…
Sommige maatschappelijke organisaties hebben moeite zich te presenteren als een gelijkwaardige partner. U wilt toch iets van een bedrijf? Maar u komt zeker ook iets brengen! Bedenk dat uw grootste toegevoegde waarde voor een bedrijf uw passie en betrokkenheid is bij het doel waarvoor u zich inzet.

Kort, krachtig en concreet
Formuleer kort en krachtig wie je (organisatie) bent en geef heel concreet aan wat je wens is. Je wilt immers de beperkte tijd zo efficiënt mogelijk benutten door zoveel mogelijk bedrijven te spreken.

Geven en nemen
Houd tijdens gesprekken met het bedrijf in de gaten of de door u beoogde resultaten niet te veel in het gedrang komen. Onderhandelen is geven en nemen. Het is niet realistisch om van een bedrijf te verwachten dat zij zonder meer akkoord gaan met al uw voorstellen. Een bedrijf zal ongetwijfeld met tegenvoorstellen of nieuwe ideeën komen. Schrik daar niet van. Het inbrengen van ideeën is iets anders dan het sturen van de plannen. Bij het ‘onderhandelen’ gaat het uiteindelijk maar om één ding: houdt u een plan over waar u achter staat? Doe geen toezeggingen als u ook maar een beetje twijfelt. U kunt gerust om bedenktijd vragen om hun ideeën te laten bezinken en het intern te bespreken.

Inspiratie
Als u inspiratie wilt opdoen over de verschillende mogelijkheden waarop bedrijven met uw organisatie kunnen samenwerken, surf dan eens rond op de volgende websites:
www.beursvloer.com
www.movisie.nl

Vier het succes!
Om de inzet van het bedrijf te honoreren is het leuk om letterlijk samen een feestje te vieren. Organiseer bijvoorbeeld een borrel, een feest of een etentje samen met alle betrokkenen. Zo zet u het bedrijf en de betrokken medewerkers extra in het zonnetje en kweekt u animo voor een eventueel vervolgproject.© 2024 Maatschappelijke Beursvloer Hilversum. All Rights Reserved.Powered by WordPress. Designed by Woo Themes